Skip to content
Natttapet
Skiss 2
Med frånsidan i åtanke triptyk
Nedåtrörelse
Hungry for love 1
Krakra
Vågande häger
Med frånsidan i åtanke väv 1 sida A
Hungry for process
Bonad från Tromplö
Kanske aror
Try to feel more
Hungry for detalj
Skiss 3
Bruslejon
I dockvärlden
Snablis
Installation med tromplöer
Fosilapa
Björnzilla
Glidning
Neonkanin
Demon
Kaninen i Frölunda
Fälltäcke
Tråklejon
BFF
Hungry for love 2
Skiss 1
Miss B
Kalvar
Drömfilt
Camelhjornt
Fågglar
Rubriker
Del av blodskogen
Närbild av dockvärlden
Get lost - take up place - be happy
Rekonstruktion