Skip to content
Snablis
Björnzilla
BFF
Fosilapa
Fälltäcke
Rubriker
Kaninen i Frölunda
Del av blodskogen
Get lost - take up place - be happy
Hungry for process
Demon
Kanske aror
Glidning
I dockvärlden
Miss B
Bonad från Tromplö
Kalvar
Try to feel more
Installation med tromplöer
Fågglar
Rekonstruktion
Camelhjornt
Med frånsidan i åtanke triptyk
Natttapet
Hungry for detalj
Skiss 3
Närbild av dockvärlden
Krakra
Skiss 1
Hungry for love 2
Neonkanin
Nedåtrörelse
Med frånsidan i åtanke väv 1 sida A
Drömfilt
Hungry for love 1
Vågande häger
Bruslejon
Skiss 2
Tråklejon