Skip to content

Miss B
Drömfilt
Nedåtrörelse
Tråklejon
Skiss 1
Snablis
Närbild av dockvärlden
Skiss 3
Hungry for love 1
Camelhjornt
Björnzilla
Hungry for detalj
Glidning
Fäll täcke
Krakra
Fosilapa
Del av blodskogen
Demon
Skiss 2
Fågglar
Med frånsidan i åtanke triptyk
Rekonstruktion
Natttapet
Installation med tromplöer
BFF
Kalvar
Rubriker
Vågande häger
Kanske aror
Get lost - take up place - be happy
Neonkanin
Bonad från Tromplö
Med frånsidan i åtanke väv 1 sida A
Try to feel more
Hungry for process
Kaninen i Frölunda
Bruslejon
I dockvärlden
Hungry for love 2