Skip to content

Fosilapa
Rekonstruktion
Kaninen i Frölunda
Hungry for detalj
Skiss 1
Neonkanin
Med frånsidan i åtanke väv 1 sida A
Installation med tromplöer
Try to feel more
Närbild av dockvärlden
Drömfilt
Fäll täcke
Hungry for process
Kalvar
Skiss 3
Rubriker
Tråklejon
BFF
Nedåtrörelse
Camelhjornt
Vågande häger
Get lost - take up place - be happy
Hungry for love 1
Bruslejon
Skiss 2
Natttapet
Demon
Kanske aror
Hungry for love 2
I dockvärlden
Glidning
Del av blodskogen
Med frånsidan i åtanke triptyk
Krakra
Fågglar
Bonad från Tromplö
Miss B
Björnzilla
Snablis